Certificering Field Levels

Field Handler

Level 1

Het spoor:
a) Het parcours is 500-600m met minimaal één bocht.
b) De leeftijd van het parcours zal 30 minuten bedragen.
c) Het parcours mag alleen op zachte ondergrond (bossen, velden) worden afgelegd.
d) 15 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Field Specialist

Level 2

Het spoor:
a) Het parcours is 700-800m met minimaal twee bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 1 uur zijn.
c) Het parcours mag alleen over zachte ondergrond lopen (bossen, velden met eventueel
wegkruisingen).
d) Een tijdslimiet van 25 minuten voor het succesvol voltooien van het parcours.

Field Expert

Level 3

Het spoor:
a) Het parcours is 800-1’000m met minimaal drie bochten.

b) De leeftijd van de trail zal 2 uur zijn.
c) Het parcours moet voornamelijk over zachte ondergrond gaan (bossen, velden). Op
Ten minste een weg moet worden overgestoken.
d) 35 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van de trail.

Field Master

Level 4

Het spoor:
a) Het parcours zal 1’000-1’500m zijn met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van de trail zal 4 uur bedragen.
c) Het parcours moet hoofdzakelijk op een zachte ondergrond (bos, veld) worden afgelegd. Ook moeten er minimum twee wegkruisingen in voorkomen. Er zal minstens één obstakel zijn dat het K-9 Team moet omzeilen of passeren
(b.v. brug, muur, hek, water kreek, etc.).
d) 45 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal

a) Het geurartikel wordt door de spoorlegger in een potje of een andere geschikte houder geplaatst, voordat hij of zij het spoor loopt.
b) Het geurartikel kan ofwel rechtstreeks bij het begin van het spoor, of onder de hoede van de getuige-deskundige worden achtergelaten.

Certificering Rural Levels

Rural Handler

Level 1

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 500-600m zijn met minimaal één bocht.
b) De leeftijd van het parcours zal 30 minuten zijn.
c) Het parcours moet in een landelijke omgeving liggen (velden, gravelwegen, bossen)
en de start moet op een zachte ondergrond zijn. Minstens één oppervlakte verandering (grind, beton, asfalt enz.) moet plaatsvinden.
d) 15 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Rural Specialist

Level 2

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 700-800m bedragen met minimum twee bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 1 uur zijn.
c) Het parcours moet in een landelijke omgeving liggen (velden, grindwegen, bossen)
en de start moet op een zachte ondergrond zijn. Minstens één oppervlakte verandering (grind, beton, asfalt enz.) moet plaatsvinden.
d) 25 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Rural Expert

Level 3

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 800-1’000m bedragen met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 2 uur bedragen.
c) Het parcours moet in een landelijke omgeving liggen (velden, grindwegen, bossen)
voornamelijk op een zachte ondergrond. Minstens twee veranderingen van ondergrond (grind,
beton, asfalt enz.) moeten voorkomen.
d) 35 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van de trail.

Rural Master

Level 4

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 1’000-1’500m zijn met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van de trail zal 4 uur zijn.
c) De trail moet in een landelijk gebied zijn (velden, gravelwegen, bossen)
voornamelijk op zachte ondergrond. Minstens twee veranderingen van ondergrond (grind,
beton, asfalt etc.) moeten voorkomen.
d) Er moet minimaal één obstakel zijn dat het K-9 Team moet omzeilen of overheen moet (b.v. brug, muur, hek, water kreek, etc.).
e) 45 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Handler

a) Het geurartikel wordt door de spoorloper in een potje of een andere geschikte container, voordat hij of zij het spoor legt.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of wordt achtergelaten onder de hoede van de getuige-deskundige.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Specialist, Expert en Master

a) Het geurartikel kan vast of verplaatsbaar zijn. In geval van een beweegbaar voorwerp wordt het door de spoorlegger in een potje of een andere geschikte houder, voordat hij of zij het spoor legt.
 In het geval van een vast voorwerp, moet de spoorlegger ervoor zorgen dat er voldoende geur op het voorwerp wordt aangebracht.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of achtergelaten worden onder de hoede van de getuige-deskundige.

Certificering Suburban Levels

Suburban Handler

Level 1

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 400-500m bedragen met minimum één bocht.
b) De leeftijd van het parcours zal 30 minuten zijn.
c) Het parcours moet in een rustige omgeving liggen (voorstad, industriegebied, enz.) en de start moet op een zachte ondergrond zijn.
Minstens één oppervlakte verandering (grind, beton, asfalt enz.) moet plaatsvinden.
d) 15 minuten tijd om het parcours met succes af te leggen

Suburban Specialist

Level 2

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 600-700m bedragen met minimum twee bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 1 uur zijn.
c) Het parcours moet in een rustige omgeving liggen (voorstad, industriegebied, enz.) en de start moet op een zachte ondergrond zijn.
Minstens één oppervlakte verandering (grind, beton, asfalt enz.) moet plaatsvinden.
d) Er is een tijdslimiet van 20 minuten voor een succesvolle voltooiing van het parcours

Suburban Expert

Level 3

De baan/trail
a) Het parcours zal 800-1’000m bedragen met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 2 uur bedragen.
c) Het parcours moet in een industrieel/voorstedelijk gebied liggen en de start moet op een zachte ondergrond liggen.
Minstens twee veranderingen van ondergrond
(grind, beton, asfalt enz.) moeten plaatsvinden. 
Het gebied moet zo worden gekozen dat het K-9 team afleiding zal ondervinden.
d) Een tijdslimiet van 30 minuten voor het succesvol voltooien van het parcours.

Suburban Master

Level 4

De baan/trail
a) Het parcours zal 1’000-1’500m bedragen met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 4 uur bedragen.
c) Het parcours moet in een industrieel/voorstedelijk gebied liggen en de start kan zowel op zachte als op harde ondergrond zijn.
Minstens twee oppervlakte veranderingen (grind, beton, asfalt enz.) moeten plaatsvinden.
Het gebied moet zo worden gekozen dat het K-9 Team afleiding zal ondervinden.
d) 45 minuten tijdslimiet voor het succesvol voltooien van het parcours.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Handler

a) Het geurartikel wordt door de spoorloper in een potje of een andere geschikte container, voordat hij of zij het spoor legt.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of wordt achtergelaten onder de hoede van de getuige-deskundige.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Specialist, Expert en Master

a) Het geurartikel kan vast of verplaatsbaar zijn. In geval van een beweegbaar voorwerp wordt het door de spoorlegger in een potje of een andere geschikte houder, voordat hij of zij het spoor legt.
 In het geval van een vast voorwerp, moet de spoorlegger ervoor zorgen dat er voldoende geur op het voorwerp wordt aangebracht.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of achtergelaten worden onder de hoede van de getuige-deskundige.

Certificering Urban Levels

Urban Handler

Level 1

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 400-500m bedragen met minimum één bocht.
b) De leeftijd van het parcours zal 30 minuten zijn.
c) Het parcours moet in een stedelijk gebied liggen (woonwijk, school,
druk industrieterrein, enz.) en de start moet op een zachte ondergrond.
Er moet minstens één keer van ondergrond worden gewisseld (grind, beton, asfalt enz.).
d) De tijd die nodig is om het parcours met succes af te leggen, bedraagt 15 minuten.

Urban Specialist

Level 2

Het parcours/trail
a) Het parcours zal 600-700m bedragen met minimum twee bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 1 uur zijn.
c) Het parcours moet in een stedelijk gebied liggen (woonwijk, school, druk industrieterrein, enz.) en de start kan zowel op zacht of harde ondergrond.
Er moet minstens één keer van ondergrond worden gewisseld (grind, beton, asfalt enz.) 
d) 20 minuten tijd om het parcours met succes af te leggen.

Urban Expert

Level 3

De baan/trail
a) Het parcours zal 800-1’000m bedragen met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 2 uur zijn.
c) Het parcours moet in een stedelijk gebied liggen (woonwijk, school, druk industrieterrein, enz.) en de start kan zowel op zacht of harde ondergrond. Minstens twee veranderingen van ondergrond (grind, beton, asfalt enz.)dient inbegrepen.
d) 40 minuten om het parcours met succes af te leggen

Urban Master

Level 4

De baan/trail
a) Het parcours zal 1’000-1’500m bedragen met minimum drie bochten.
b) De leeftijd van het parcours zal 4 uur zijn.
c) Het parcours moet in een stedelijk gebied liggen (woonwijk, school, druk industrieterrein, enz.) en de start kan zowel op een zachte of harde ondergrond.
Minstens twee keer van ondergrond veranderen (grind, beton, asfalt enz.) dient inbegrepen.
d) Een parcours moet binnen 50 minuten met succes zijn afgelegd.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Handler

a) Het geurartikel wordt door de spoorloper in een potje of een andere geschikte container, voordat hij of zij het spoor legt.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of wordt achtergelaten onder de hoede van de getuige-deskundige.

Verzamelen en gebruiken van geurmateriaal voor Specialist, Expert en Master

a) Het geurartikel kan vast of verplaatsbaar zijn. In geval van een beweegbaar voorwerp wordt het door de spoorlegger in een potje of een andere geschikte houder, voordat hij of zij het spoor legt.
 In het geval van een vast voorwerp, moet de spoorlegger ervoor zorgen dat er voldoende geur op het voorwerp wordt aangebracht.
b) Het geurartikel kan ofwel direct bij het begin van het spoor of achtergelaten worden onder de hoede van de getuige-deskundige.